خدایا وقتی دلت میگیره چیکار میکنی؟؟

میری یه گوشه میشینی و گریه میکنی؟؟

هی با نگات بازی میکنی که یادش بره میخواسته گریه کنه؟؟

یه لیوان آب میخوری که بغضت و بفرستی پایین؟؟

یادت میاد که خدایی و همیشه باید تنها باشی؟؟؟

خدایا نمیدونی من این روزا چقدر خدا بودم...


خدایا کاش قیامت همین امروز بود ...

چون وقتی رفت وعده دیدار به قیامت داد...


قرارمان همان جای همیشگی اما....

فقط این بار  تو هم بیا......برای بعضی دردها نه می توان گریـه کرد نه می توان فریاد زد

برای بعضی دردهآ فقط می توان نگـاه کرد لبخند زد و

بی صدا شکست...................!ایـــن لحظه هــا

تنــــم یــه آغــوش گرم می خواهــــد با طـــعم عشــق نه هوس.

ایــن لحظـــه هــا

لبــانم رطوبــت لبــهایی را می خواهـــد با طعم محبت نه شهوت

این لحظــه ها

گیسوانـــم نوازش دستی را می خواهــد با طعم ناز نه نیـــاز

این لحظـــه ها

تنی می خواهم که روحــــم را ارضـــا کند نه جســـمم را