از این دنیا دلم گرفته

از آدمای این دنیا خسته شدم

همه دروغگو

همه فریب کار

آخه چرا؟؟؟

میگم تنهایم

میگن چرا؟

میگم میخواهم بمیرم

میگن چرا؟

میگم این دنیا برایم ارزش نداره

میگن چرا؟

میگم دلم گرفته نفسم بند آمده

میگن چرا؟

چرا چرا چرا................

میگم این دنیا تو را نابود می کند یک روز عاشقت می کند یک روز طوفان می آید و عشقت را نابود میکند

یک روز زندگی شیرینه

یک روز تلخ

 

وقتی نه همرازی داشته باشی نه یک دوست نه یک زندگی خوب پس چرا در این دنیا زندگی کنی

میخوام گریه کنم

یگ گریه طولانی تا اشکام تمام شود

اگر جلو همه گریه کنی

میگویند این پسره شکست عشقی دیده گریه می کند

پس باید زیر باران گریه کنم

امشب هوا ابریه

باران میباره

رفتم زیر باران گریه کردم اما اشک های تمام نشد

انگار روزگار با من کنار نمی آید

این دنیا من را برای تنهایی آفریده

پس بگذار باشم و همیشه از تنهایی رنج ببرم

دلم گرفته اما دردم زا به کی بگویم

دلم گرفته اما چه طوری این دنیا را ترک کنم